ATTIVITÀ SOCIALI 2018


INCONTRO FRA LE CITTÀ GEMELLATE DI VELENJE E UDINE
SREČANJE MED POBRATENIMA MESTAMA VELENJE IN VIDEM
Il 12 e 13 maggio si è svolto a Udine l’incontro tra i rappresentanti delle città gemellate di Udine e Velenje. Da Velenje sono arrivate in pullman 41 persone. Poiché quest’ anno si celebra il centenario della prima guerra, il tema dell’incontro è stato “La Prima guerra mondiale e la fratellanza tra i popoli”. Dopo la visita all’orto botanico dell’ALPI, aver piantato il tiglio della pace e pranzato, nel pomeriggio gli amici si sono recati dapprima al tempio Ossario e poi al Comune di Udine. Qui c’è stato l’incontro ufficiale con il sindaco, è stata fatta una carrellata di tutti i progetti passati tra le due città e le proposte per i progetti futuri, incentrati sulla collaborazione e fraternità tra le nostre due comunità.  Dopo la visita al palazzo municipale, ci siamo trasferiti al castello per ammirare dall’alto la città e vedere la mostra. Il pomeriggio è proseguito con la visita della città, quando siamo partiti alla volta di Tribil Superiore nelle Valli del Natisone dove sono state organizzate la cena e il pernottamento. Alla cena ha partecipato anche un numero consistente di studenti del corso di sloveno, con l’occasione per fare nuove amicizie e rinfrancarsi nella lingua slovena.

La domenica è iniziata con la visita del museo SMO a S. Pietro del Natisone, poi ci si è trasferiti a Doberdò del Lago, dove il professor Dario Frandolic ha parlato della Prima guerra mondiale con diversi aneddoti riguardanti Doberdò. Successivamente la delegazione è stata accolta dal sindaco di Doberdò ed è stato visitato il monumento ai soldati sloveni dell’esercito austro-ungarico, caduti nella Prima guerra mondiale. Il pranzo si è svolto in una tipica osmizza carsica e il pomeriggio si è svolta una partita amichevole di calcio tra i ragazzi di Velenje e quelli di Udine.

I partecipanti di Velenje sono stati entusiasti della visita e hanno dichiarato di volere ricambiare l’ospitalità. Nel corso dei due giorni si è parlato molto di progetti futuri, sia nell’ambito culturale, sia in quello sportivo.
 


12. in 13. maja je v Vidmu potekalo srečanje med predstavniki pobratenih mest Vidma in Velenja. Iz Velenja je prišlo z avtobusom 41 oseb. Ker letos proslavljamo stoletnico prve svetovne vojne, je bila tema srečanja „Prva svetovna vojna in bratstvo med narodi“. Po obisku botaničnega vrta ALPI, posaditvi lipe miru in kosilu, so si popoldan naši prijatelji najprej ogledali Tempio Ossario in potem obiskali občino Videm. Tam je potekalo uradno srečanje z županom, kjer smo spregovorili o preteklih projektih in o predlogih za prihodnost, s poudarkom na sodelovanju in bratstvu med našima skupnostma. Po ogledu občinske palače, smo odšli na grad, da bi lahko z višine občudovali mesto in si ogledali razstavo. Popoldne se je nadaljevalo z ogledom mesta in proti večeru smo se napotili v Gornji Tribil, kjer je bila organizirana večerja in prenočišče. Večerje se je udeležilo tudi lepo število udeležencev tečaja slovenščine, ki so izkoristili priložnost za sklepanje novih prijateljstev in vajo slovenskega jezika.

Nedelja se je začela z ogledom muzeja SMO v Špetru in nato smo odšli v Doberdob, kjer je prof. Dario Frandolič govoril o prvi svetovni vojni z raznimi anekdotami, ki se nanašajo na te kraje. Ob poldne je sprejel delegacijo na županstvu župan Doberdoba in ogledali smo si spomenik padlih Slovencev v prvi svetovni vojni. Kosilo je potekalo v tipični kraški osmici in popoldne se je odigrala prijateljska tekma med najstniki iz Velenja in Vidma.

Obiskovalci iz Velenja so bili navdušen nad obiskom in so izrazili željo, da vrnejo gostoljubnost. V teku dveh dneh se je govorilo veliko o bodočih projektih, tako na kulturnem kot tudi na športnem področju.Guarda le foto - Poglejte slike


Back to Home PageContact us