ATTIVITÀ SOCIALI 2017


TERMINATO IL PROGRAMMA INTERCULTURA 2017
V Vidmu že osmo leto zapored izvrstno obiskan tečaj slovenščine

Culture di periferia: sloveni e friulani tra realtà e immaginazione

Anche quest’anno è terminato il corso di sloveno, giunto al suo ottavo anno. In totale hanno partecipato stavolta 35 persone che sono state divise in due gruppi in base alla loro conoscenza della lingua. Ogni serata è stata divisa in una parte linguistica e una culturale. Al gruppo dei principianti (18 persone) ha fatto da docente il dott. Alen Carli, mentre al gruppo degli esperti (17 persone) la dott.ssa Barbara Fužir. Avere diviso i partecipanti in due gruppi è stata una scelta azzeccata perché si è potuto dare più qualità alla parte linguistica. Tutti coloro che si sono iscritti hanno partecipato circa all’80 % delle serate e nessuno ha abbandonato il corso.
Nella parte culturale abbiamo unito i due gruppi e affrontato diverse tematiche: la storia degli sloveni, le principali feste tradizionali slovene, i luoghi di interesse turistico sloveno, gli sloveni nel mondo (Argentina, Stati Uniti, Canada, Australia), i maggiori poeti e scrittori sloveni, gli sloveni in Italia, la storia degli sloveni nella provincia di Udine. Il corso è stato introdotto dalla relazione del dott. Mario Canciani, Consigliere Delegato del Comune di Udine, il quale ha illustrato il programma del progetto comunale "Intercultura", volto alla conoscenza della nostra storia, delle tradizioni e dei reciproci apporti tra le diverse etnie che convivono nella nostra terra. Alla serata del 29 maggio ha partecipato anche il presidente dell’associazione Don Blanchini, Giorgio Banchig che ha parlato della storia degli sloveni nelle Valli del Natisone.
Il corso è stato integrato da gite, conferenze a da uno stage intensivo di 5 giorni a Velenje, nella Gorenjska.
Več kot trideset tečajnikov uspešno zaključilo še eno leto učenja slovenščine

V Vidmu, natančneje v kraju Godia, že osem let zapored poteka tečaj slovenščine v organizaciji društva Don Eugenio Blanchini iz Čedada. Tečajniki, nekateri zavzeto v procesu študija slovenščine vztrajajo že od prvega tečaja leta 2010,so razdeljeni v dve skupini, skupaj jih je nekaj več kot trideset.
V sklopu desetih srečanj po dve uri so se udeleženci spoznavali s slovenskim jezikom in kulturo – spoznavali    so    slovensko    zgodovino,    književnost,    kinematografijo, praznike, legende in običaje,obiskali pa so jih tudi nekateri gostje, podporniki in idejni snovalci projekta že od začetka: Mario Canciani, Giorgio Banchig je pripravil izjemno zanimivo predavanje na temo zgodovine beneških Slovencev, zadnji večer sta tečajnike nagovorila tudi Riccardo Ruttar in Igor Jelen.
Nekateri zavzeti študenti iz nadaljevalne skupine so se na začetku junija udeležili še intenzivnega jezikovnega tečaja, ki je to leto potekal v Velenju, ter se vrnili polni vtisov, z obogatenim besednim zakladom in predvsem založeni s konkretno izkušnjo rabe jezika.
Tečaje je vsa leta zavzeto vodil Slivenc Alen Kralj, letos se mu je pridružila tudi Barbara Fužir, profesorica iz Slovenije. Izvrstno obiskan tečaj z zelo motiviranimi udeleženci je svojevrsten fenomen, po besedah Alena Kralja je to morda tudi najbolj obiskan tečaj slovenščine v Italiji.
Motivacija študentov je raznolika, nekatere žene spoznavanje svojih korenin, drugi so jezikoslovni sladokusci, tretji se iskreno zanimajo za tradicijo sosednje države, nekateri želijo globlje razumeti številne medsebojne vplive, ki so se tekom stoletij spletali na tem področju.


Una parte del gruppo degli "esperti"


Una parte del gruppo dei "principianti"

Back to Home PageContact us