Attività 2023In primo pianoIncontriNovità

Incontro transfrontaliero ” Quale aria? Oggi-domani/ Kakšen zrak? Danes-jutri”

Grande partecipazione di pubblico all’incontro transfrontaliero ” Quale aria? Oggi-domani/ Kakšen zrak? Danes-jutri” a S. Andrea di Gorizia, tenutosi lo scorso 22 giugno.  I  gruppi spontanei Ekostandrez e Civilna Iniciativa, coordinati da Legambiente Gorizia, stanno cercando di capire la genesi dei forti odori percepiti . Dopo aver raccolto centinaia di questionari, 17 volontari compilano ogni giorno un questionario sulla percezione degli odori e su ev. sintomi presentati. Anche la stampa, italiana e slovena,  ha dato ampio risalto all’evento. Unica nota stonata, l’assenza degli amministratori del comune di Gorizia. 

Velika udeležba javnosti na čezmejnem srečanju “Quale aria? Oggi-domani/ Kakšen zrak? Danes-jutri” v Standrez pri Gorici.  Spontani skupini Ekostandrez in Civilna Iniciativa, ki ju koordinira Legambiente Gorizia, poskušata razumeti genezo zaznanih močnih vonjav.  Po zbiranju več sto vprašalnikov,  17 prostovoljcev vsak dan izpolni vprašalnik o zaznavanju vonjav in  predstavljeni simptomi.  Dogodek sta izdatno odmevala tudi italijanski in slovenski tisk.  Edina kisla nota je odsotnost upraviteljev goriške občine.

1 - Una parte del pubblico presente
1 – Una parte del pubblico presente
2 - La pagina del Piccolo di Gorizia
2 – La pagina del Piccolo di Gorizia
3 - La pagina del Primorski Dnevnik
3 – La pagina del Primorski Dnevnik